Algemeen

Sinds 1 mei 2001 moet voor elk bouwwerk van 25.000 € of meer,waarbij 2 of meer aannemers aan te pas komen, verplicht een veiligheidscoördinator worden aangesteld en dit zowel voor de ontwerp- als voor de uitvoeringsfase. Dit geldt dus ook voor de bouw van eengezinswoningen en verbouwingen. Voor werken waarvan de totale waarde lager ligt dan de grens van 25.000 € mag de aannemer zelf deze taak op zich nemen.

Taken van PREbel in zaken preventie

– Het opmaken van een veiligheids- en gezondheidsplan, na grondige studie van het bouwdossier (ontwerpfase).
– De controle van de naleving van dit plan door de verschillende aannemers op de werf (uitvoeringsfase) en het bijhouden van een coördinatiedagboek.
– Het opmaken van een postinterventieplan voor latere onderhouds- of herstellingswerken dat aan de eigenaar moet overhandigd worden bij het eind van de werken. Wanneer slechts gewerkt wordt met één aannemer en een veiligheidscoördinator dus niet verplicht is, moet een dergelijk plan toch opgemaakt worden door de opdrachtgever of een derde als het gaat om structurele werken of werken aan de essentiële elementen van het bouwwerk.